ÚvodFVE 10kW - 5MW s vlastní spotřebou

FVE 10kW - 5MW s vlastní spotřebou

Podpora na vybudování FVE 10kW - 5MW s vlastní spotřebou

Příjem žádostí: od 1.3.2024 

Míra podpory:až 50%

Kdo může žádat:

  • Podniky všech velikosti.
  • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích.

Na co můžete získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Z podpory je možno hradit:

  • Instalace nových FVE.
  • Systém bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Systém výroby vodíku elektrolízou vody.