ÚvodFVE s výkonem nad 1MW

FVE s výkonem nad 1MW

Podpora na vybudování FVE s výkonem nad 1MW

Příjem žádostí: od 15.5.2024 

Míra podpory:až 50%

Kdo může žádat:

  • Podniky všech velikosti.
  • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích.

Na co můžete získat dotaci:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Z podpory je možno hradit:

  • Instalace nových FVE.
  • Systém bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Systém výroby vodíku elektrolízou vody.