Úvod Jak fungují dotace z EU

Jak fungují dotace z EU

Jak fungují dotace EU? Pro jejich získání musí žadatelé splnit specifické podmínky a kritéria, která jsou stanovena v rámci konkrétního dotačního programu. Nejde tak o vyplnění jednoho formuláře, ale celou řadu navazujících kroků. Zjistěte víc a využijte našich zkušeností.

Dotace z EU jsou finanční prostředky, které Evropská unie poskytuje členským státům a dalším organizacím. Určeny jsou k financování projektů a programů, které jsou v souladu s politikou a cílem unie. Do členských států proudí za účelem vytváření rovných příležitostí pro účast v mezinárodních trzích. Slouží především k podpoře ekonomického růstu i sociální soudržnosti a rovněž k ochraně životního prostředí.

Finance v podobě dotací z evropských fondů jsou rozdělovány v cyklech, ty trvají vždy několik let a nazývají se programová období. Na dané období je vždy stanovená částka, kterou Česko obdrží. Tu samozřejmě nikdo neobdrží celou, je dále rozdělena, a to do takzvaných operačních programů. Jedná se o tematické celky, které následně spravují příslušná ministerstva. Každý z operačních programů sleduje své cíle a jeho úkolem je například zlepšit dopravní situaci či životní prostředí, rozvíjet školství, podpořit zaměstnanost a podobně. Pro aktuální období (2021 – 2027) jsou to třeba operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) či operační program Zaměstnanost+ (OPZ+).

Operační programy se nadále větví a jsou rozděleny do programů podpory, aby se lépe dalo specifikovat jejich zaměření a cíl, a přísluší jim i konkrétní rozpočet, který se mezi projekty rozdělí. U každého programu dochází k vyhlášení výzvy. Znamená to, že jsou zveřejněna pravidla daného programu nebo podmínky pro zisk konkrétní dotace. Jakmile k vyhlášení výzvy dojde, je možné podávat žádosti o dotace.

S podáním žádosti o dotace EU jde ruku v ruce i náročná administrativa, rozhodně to není o vyplnění jednoho formuláře. Vyplatí se proto si pečlivě nastudovat podmínky dotačního programu a dát si pozor, aby byly splněny všechny podmínky. Pokud si chcete být jistí, že jste pro získání dotací udělali maximum, využijte našich odborných služeb. Víme, jak fungují dotace z EU od A do Z. Nabízíme dotační poradenství a provedeme vás celým procesem žádosti o dotace tak, aby byl úspěšný.