ÚvodJak vyplnit a podat žádost o dotaci EU

Jak vyplnit a podat žádost o dotaci EU

Jak napsat žádost o dotaci? Každého žadatele na cestě k dotaci čeká několik klíčových kroků. Aby byla žádost úspěšná, je třeba žádný nevynechat. Nevíte si rady? Nabízíme odborné poradenství, které vás dovede úspěšně k cíli.

Zajímá vás, jak podat žádost o dotaci? Tou horší zprávou na úvod je, že to není jen o vyplnění jednoho dokumentu, tou lepší, že když to vezmete za správný konec, dojdete do úspěšného cíle

Na cestě k získání dotací z evropských fondů čeká každého žadatele několik po sobě jdoucích a v podstatě povinných kroků. K obdržení dotace je totiž třeba splnit řadu podmínek a pravidel počínaje výběrem toho správného operačního programu, sestavení projektového plánu a předložení samotné a klíčové žádosti o podporu. Tím to ale nekončí. I po schválení dotace čeká žadatele řada věcí. Minimálně je to samotná realizace projektu a povinnost udržet ho “naživu” po smluvně určenou dobu. 

Projděte si s námi nejen, jak napsat žádost o dotace, ale i to, jak celý proces funguje:

  1. Tvorba detailního projektového záměru

Prvním krokem na cestě k dotaci je plán. Ostatně bez toho se člověk neobejde ani v běžném životě. Co chcete s využitím dotací financovat? Toť klíčová otázka. Projektový záměrbyl měl mít jasně stanovený cíl, strukturu a vymezení, na jaké cílové skupiny bude zaměřen. Současně musí splňovat podmínky dotačního programu, který vyberete, a stanovit rozpočet.

  1. Výběr vhodného dotačního programu

Máte představu, jak váš projekt bude vypadat? Jaký bude mít cíl? Potom je třeba ho „zařadit“ do toho správného operačního programu a programu podpory, který financování záměru umožní. Podrobnosti naleznou žadatelé v příslušných programových dokumentech.

  1. Příprava a podání žádosti o dotaci

Žádost o dotaci je klíčový dokument. Její obsah rozhodne o tom, zda bude žádost úspěšná či nikoli. Musí proto obsahovat veškeré potřebné informace o projektu a splňovat podmínky programu podpory. Podstatné také je, aby pro daný projekt byla vyhlášena výzva. V žádosti by pak neměl chybět detailní popis projektu, jeho harmonogram, finanční plán, cíl projektu a mnoho dalších náležitostí. Ke každé žádosti se rovněž váže řada povinných příloh, s jejichž přípravou vám v 2grow-up.cz rádi pomůžeme a poradíme, jak vyplnit žádost o dotace. Důležité je si také pohlídat termíny na podání žádostí. Zatímco na sběr některých je vymezen delší časový úsek, jsou takové, které jsou otevřeny pouze po několik týdnů nebo měsíců.

  1. Posouzení žádosti o dotaci

Každá výzva má svá hodnoticí kritéria, podle nichž je žádost o projekt posuzována řídicím orgánem. Ta jsou shrnuta v tzv. Příručce pro žadatele. O výsledku hodnocení projektu jsou žadatelé vždy informováni. Proti negativnímu výsledku se mohou odvolat.

  1. Realizace projektu

V případě schválení dotace je s žadatelem podepsána smlouva a ten je povinen projekt realizovat podle stanovených podmínek, v souladu s plánem a v termínu. Protože k proplacení dotací mnohdy dochází až tzv. ex-post, tedy poté, co je splněna některá z dílčích fází projektu nebo celý projekt, začíná velká část žadatelů s realizací projektu z vlastních zdrojů či úvěru ještě před přijetím dotace. Žadatel musí pečlivě vést účetnictví a být připraven na kontroly ze strany poskytovatele dotace, aby se ověřilo, zda jsou finanční prostředky využity v souladu s dohodnutými pravidly.

  1. Vyhodnocení a vyúčtování

Všechny výdaje musí splňovat podmínky obsažené v podepsané smlouvě. Vyplatí se proto vést si přehled o všech aktivitách i výdajích, a to včetně pořizování fotografií, předávacích protokolů a podobně.

  1. Ukončení projektu a udržitelnost

Každý projekt je třeba uzavřít závěrečnou zprávou, která shrne průběh realizace i jeho výsledky. Následně lze provést žádost o vyplacení dotace Ale ani tady to však nekončí. Každý dotační projekt musí mít definovanou tzv. udržitelnost. Většinou to je 5 let, zřídka 3 roky, během nichž musí projekt pokračovat a nadále plnit svou funkci a cíle. V případě, že se tak nestane, budou žadateli uloženy sankce a může mu být dokonce nařízeno vrácená části či celé dotace.